Niniejsza kolekcja jest zbiorem polskiej literatury dziecięcej. Zawiera tylko te dokumenty, które są w Domenie Publicznej, lub są udostępnione do użytku niekomercyjnego. Kolekcja podzielona jest na utwory wierszowane i pisane prozą. Wśród nich znajdują się dzieła różnych autorów, a wyróżnionymi zostali Artur Oppman (utwory wierszowane) i Janusz Korczak (proza).

Artur Oppman to urodzony w 1867 roku poeta okresu Młodej Polski, który był również publicystą oraz redaktorem dwóch czasopism – „Wędrowca” i „Tygodnika Ilustrowanego”. Autor tworzył pod pseudonimem literackim Or-Ot. Pisał wiele utworów dla dzieci, które dzięki swojej melodyjności i prostocie dały się zapamiętać jako dzieła sztuki, ale jego twórczość obejmowała też w dużej mierze wiersze patriotyczne. Oppman został laureatem literackiej nagrody miasta Warszawa w 1928 roku. Autor zmarł dwa lata później i został pochowany na Alei Zasłużonych w Warszawie.

Janusz Korczak, to autor pochodzenia żydowskiego, którego działalność nie była ściśle związana z literaturą. Urodzony w 1878 w Warszawie, znany również jako „Stary doktor” lub „Pan Doktor”, uznanie zdobył pracując jako lekarz, pedagog, działacz społeczny i oczywiście – jako pisarz. Zadebiutował jako osiemnastolatek w tygodniku satyrycznym „Kolce”. Pisał wiele utworów dla dzieci, co nie powinno dziwić ze względu na jego działania na ich rzecz. W kolekcji znajdują się jedne z jego najpopularniejszych utworów kierowanych do młodych odbiorców. Należy do nich chociażby powieść przygodowa „Król Maciuś pierwszy”. Bardzo chętnie badał świat dzieci i co ciekawe, w 1926 przyczynił się do stworzenia czasopisma w większości redagowanego przez małe dzieci. „Mały Przegląd” ukazywał się przez 13 lat jako dodatek do czasopisma „Nasz Przegląd”. Jego wkład w działalność pedagogiczną jest do dziś doceniany i upamiętniony na wielu pomnikach, w różnych organizacjach, czy nawet w szkołach jego imienia. Korczak był ofiarą Holocaustu, a data jego śmierci nie jest dokładnie znana. Mimo tego został uznany przez sąd za zmarłego 7 sierpnia 1942 roku, co miało to istotny wpływ na pojawienie się jego dzieł w dymienie publicznej.

Inni znani i zasłużeni autorzy, których utwory znajdują się w kolekcji to między innymi Maria Konopnicka, czy też Henryk Sienkiewicz. Kolekcja nie obejmuje konkretnej epoki ani okresu w dziejach polskiej literatury. Ze względu na to, że, jak wcześniej wspomniano, znajdują się w niej utwory będące w domenie publicznej lub udostępnione do użytku komercyjnego zdecydowanie dominują starsze utwory. Najnowsze dzieło pochodzi z 2017 roku, a najstarsze z 1826.

Źródła: pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Korczak, pl.wikipedia.org/wiki/Artur_Oppman [dostęp: 13.01.2020]